40th European Congress of Cytology, Liverpool, 2. listopad 2016.

Ovom prilikom najavljujemo godišnji Europski citološki kongres koji će se održati od 2. do 5. listopada 2016. g. u Liverpoolu. Organizator je Britansko društvo citopatologa. Znanstveni program će obuhvatiti sve aspekte citologije koji pokrivaju morfologiju, nove smjernice i citološke tehnike. Analizirati će se uloga citologa u cjelokupnom postupku dijagnostike i liječenja pacijenta i organizirati sekcije s kliničkim kolegama. Program će uključivati ​​razne radionice, kao i više interaktivnih slide seminara. Rok za prijavu sažetaka je 6. lipanj 2016.

Leave a Comment

Your email address will not be published.