Kontakt

Hrvatsko društvo za kliničku citologiju Hrvatskog liječničkog zbora

Šubićeva 9

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

http://citologija.hlz.hr

 

Ured Predsjednika i Tajnika/

President and Secretary Office

Klinički bolnički centar Rijeka/

Clinical hospital centre Rijeka

Cambierieva 17/5, 51000 Rijeka

Hrvatska/Croatia

Tel: +385 51 658 206

Fax: +385 51 658 427

e-mail: danijela.vrdoljak-mozetic@ri.ht.hr; snjezana.stemberger@ri.t-com.hr

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.