Obavijest o održavanju QUATE HRVATSKA

U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina pojavila potreba za objektivizacijom kompetencija laboratorijskih djelatnika koji sudjeluju u probiru za rak vrata maternice te su Hrvatsko društvo za kliničku citologiju i QUATE povjerenstvo EFCS-a pristupili organizaciji provedbe QUATE Hrvatska. Polaganje QUATE testa potvrda je visoke kvalitete skriniranja papa testa kako za pojedince, tako i za ustanove, te pridonosi postizanju visokog standarda u provođenju probira za rak vrata maternice.

Test će se provesti po pravilima i uputama EFCS-a u suorganizaciji sa Medicinskim fakultetom Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Datum održavanja QUATE testa je 6. studeni 2021., a prijave su otvorene do 30. rujna 2021.

Više informacija možete pronaći u dokumentima u prilogu.

QUATE Hrvatska obavijest

QUATE Hrvatska obrazac za prijavu

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.