42nd European Congress of Cytology, 16-19. lipanj 2019 Malmö, Švedska

Godišnji Europski citološki kongres održati će se od 16-19 lipnja 2019. g. u Malmou u Švedskoj. Znanstveni program obuhvatiti će sve aspekte citologije koji pokrivaju morfologiju, kako tradicionalne tako i inovativne pristupe, HPV testiranje, automatizaciju, image analysis, nove napredke u molekularnim tehnikama i ciljanoj terapiji te njihova primjena u citologiji, nove smjernice i citološke tehnike. Analizirati će se uloga citologa u cjelokupnom postupku dijagnostike i liječenja pacijenta i organizirati sekcije s kliničarima. Program će uključivati ​​razne radionice i više interaktivnih slide seminara te sekcije posebno namijenjene specijalizantima i citotehnolozima.

Leave a Comment

Your email address will not be published.