Cytopathology Workhop, Zagreb, 20-21. rujan 2019

Ovom prilikom najavljujemo radionicu/tečaj koji će se održati 20 i 21. rujna. 2019. g. u Hotelu International u Zagrebu. Radionica je organizirana u suradnji Hrvatskog društva za kliničku citologiju i Američkog društva citopatologa. Program će obuhvatit širok spektar citoloških tema koje su od velike važnosti ne samo za citologe, već i za citotehnologe, specijalizante i druge medicinske struke koji se bave citopatologijom u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Tečaj će uključivati ​​rasprave o novim tehnologijama, njihovoj primjeni u svakodnevnom radu kao i njihovoj ulozi u kliničkim algoritmima. Predavanja će podučiti polaznike o dijagnostičkoj i terapijskoj važnosti malih uzoraka kao što su FNA i eksfolijativna citologija, a nakon predavanja uslijedit će seminari namijenjeni obogaćivanju iskustva sudionika diskusijama o zanimljivim slučajevima, pružajući mogućnosti za interakciju s predavačima tijekom i nakon seminara. Rok za ranu prijavu je 1.rujan 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published.