Stručni sastanak HDKC, 21.listopad 2016.

Stručni sastanak Hrvatskog društva za kliničku citologiju održati će se 21. listopada 2016. u Hrvatskom liječničkom domu u 15.00 sati. Sastanak će biti posvećen izuzetno važnoj stručnoj temi u citologiji, a odnosi se na primjenu Pariške klasifikacije citoloških nalaza urina u Hrvatskoj.
Radna skupina kliničkih citologa na čelu s dr.sc. Nives Ljubić pripremila je sveobuhvatnu analizu i tumačenje Pariške klasifikacije te prijedloge o načinu primjene i ev. prilagodbama u odnosu na naša dosadašnja iskustva u citologiji urina. U svezi navedene teme očekuje se diskusija i konsenzus svih zainteresiranih kliničkih citologa.
Konačni program sastanka s predavačima i naslovima tema nalazi se u prilogu.
Nakon stručnog sastanka održati će se sastanak Upravnog odbora HD za kliničku citologiju, u maloj dvorani B Hrvatskog liječničkog doma, od 17.00 do 18.00 sati.
Veselimo se vašem dolasku i doprinosu raspravi o citologiji urina!
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.